/Tin tức/Đánh giá tuổi thọ lớp mạ Kẽm qua độ dày và lớp phủ Kẽm
Đánh giá tuổi thọ lớp mạ Kẽm qua độ dày và lớp phủ Kẽm
Đối với sản phẩm xi mạ có rất nhiều yếu tố khác nhau quyết định chất lượng của lớp mạ, trong đó độ dày là một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm đó. Theo đó, lớp mạ kẽm càng dày thì tuổi thọ của của sản phẩm được xi mạ càng cao. Tuy nhiên, tiêu chí này chỉ chính xác khi bạn so sánh tuổi thọ của các sản phẩm được mạ kẽm sử dụng cùng một quy trình công nghệ mà thôi.

Để xác định độ dày của lớp mạ kẽm bạn không thể sử dụng bằng thước đo mà đó chính là mật độ của kẽm trên mỗi đơn vị. Vì thế, bạn cần phải tuân thủ các yêu cầu trong tiêu chuẩn ASTM hoặc các kỹ thuật khác có liên quan đến mật độ hoặc độ dày của lớp phủ mạ kẽm. Nếu bạn so sánh độ dày lớn mạ kẽm bằng thước đo sẽ làm giảm các yêu cầu bắt buộc đối với lớp phủ mạ kẽm mẫu trước khi đem ra so sánh các sản phẩm áp dụng quy trình mạ khác nhau.


Bên cạnh, trong một số loại mạ kẽm khác nhau có mật độ kẽm sử dụng gần giống nhau trên mỗi đơn vị thì việc áp dụng các phương pháp xi mạ khác nhau cũng sẽ có mức độ chênh lệch mật độ khá lớn. Thông thường, độ dày của lớp phủ yêu cầu phải đạt từ 1oz kẽm/ft2 của bề mặt phủ thì mới đảm bảo chất lượng. Còn đối với các phương pháp mạ kẽm khác thì yêu cầu độ dày lớp mạ phủ sau:

+ Mạ kẽm nhúng nóng, mạ điện, mạ kẽm đạt độ dày là 43μm

+ Phun kẽm độ dày 48μm

+ Mạ cơ độ dày 55μm

+ Sơn giàu kẽm độ dày 75-100μm


Với những cỡ độ dày lớp mạ kẽm chúng tôi chia sẻ trên có thể thấy thông số và trọng lượng trên 1 đơn vị diện tích của từng phương pháp mạ là khác nhau, tương đương với tuổi thọ của sản phẩm mạ kẽm cũng có sự chênh lệnh đáng kể. Riêng đối với vật liệu thép mạ kẽm liên tục, kể cả mạ điện thì trọng lượng của lớp phủ sẽ bao gồm cả 2 mặt. Vì thế, để có được số lượng kẽm mỗi đơn vị diện tích bề mặt thì trọng lượng nhất định phải được chia thành 2 thì mới tính được độ dày chính xác.


Với những chia sẻ trên có thể thấy sản phẩm xi mạ hóa chất cần phải đạt được tiêu chuẩn về độ dày thì mới đạt chất lượng cao được. Tùy vào từng phương pháp xi mạ khác nhau sẽ có những tiêu chuẩn độ dày khác nhau, vì thế người kỹ thuật xi mạ cần phải nắm được những quy tắc trong xi mạ mới đảm bảo mang lại chất lượng cao.

T.H


tin nổi bật