Giới Thiệu - Hóa chất Xương Minh - Chuyên hóa chất xi mạ

Công ty Hóa Chất Xương Minh được thành lập với mục đích nhằm đáp ứng một phần nhu cầu hóa chất, nguyên vật liệu cho lĩnh vực xử lý bề mặt kim loại nói chung và ngành xi mạ nói riêng.